Revoluția Pascală: A Patra Duminică

Reflecții despre sezonul pascal
Protopresbiter Dr Doru Costache
Partea a patra: A Patra Duminică
Înregistrare din 15 mai 2020

Free content

Tema: Vindecarea vieții personale și eclesiale

English

Un context pentru reflecție (în engleză)
The Paschal Revolution: Beyond the Forty Days with the Risen Lord

Analiza citirilor scripturale ale sărbătorii: Fapte 9:32–42. Ioan 5:1–15.
Traducere din Reading Scripture in the Orthodox Church: The Sunday Cycle (pp. 24–25)

Rezumatele

Fapte 9:32–42 În numele lui Hristos, Petru l-a vindecat pe Enea din Lydda, care era paralizat, și, rugându-se, a readus-o la viață pe Tavita din Ioppa. Văzând aceste minuni, mulți s-au întors la Dumnezeu.

Ioan 5:1–15 La bazinul Bethesda căutau adăpost și vindecare o mulțime de oameni care aveau diverse boli și infirmități. Toți așteptau ca un înger să coboare în apă spre a fi vindecați. Printre ei se afla și un bărbat paralizat de treizeci și opt de ani. Nu avea pe nimeni care să-l ajute să coboare în bazin. Într-o sâmbătă, Iisus a venit la el și, întrebându-l dacă vroia să se vindece, i-a oferit să-l ajute. Cum omul vroia, Iisus l-a vindecat prin cuvânt. Dar iudeii l-au certat pe fostul paralitic din cauză că, purtându-și prin oraș salteaua pe care zăcuse, încălca rânduiala sabatului. Întâlnindu-l din nou în templu, Iisus i-a spus omului să nu mai păcătuiască.

Versiunea în limba română a cărții: Citind Scriptura în Biserica Ortodoxă: Ciclul Duminical (Sydney: AIOCS Press, 2021).

Înțelepciune

După cum Domnul, așa și slujitorul. Hristos l-a vindecat pe omul paralizat. La rândul său, Petru, în numele lui Hristos și ca o dovadă a Evangheliei, a vindecat un alt paralitic și a redat viața unei femei ce tocmai murise. Evanghelia Domnului are putere de-viață-dătătoare. Evanghelia este putere. Evanghelia este vindecare. Evanghelia este viață. Acestea fiind zise, pentru că urmăm logica sezonului pascal, trebuie să ne întrebăm ce fel de viață suntem chemați să contemplăm aici. Revoluția pascală se referă la înnoirea vieții (Romani 6:4) și la deplinătatea vieții (Ioan 10:10), nu la vindecări trupești și miracole deșarte (Matei 7:21–23). Revoluția pascală vorbește despre renaștere și înnoire (Ioan 3:3,5). Despre oameni care devin temple ale lui Dumnezeu (1 Corinteni 3:16; 6:19). Despre mântuire, schimbare, progres și desăvârșire. Domnul a vindecat un om spre a-i oferi șansa de a-și schimba viața, spre a nu mai continua în păcat. La fel, Petru a lucrat în așa fel încât oamenii să vadă puterea lui Iisus și să accepte Evanghelia. În toate aceste cazuri, vindecările—fie spre folosul unuia, fie al multora—indică spre altceva, dincolo de restaurarea sănătății și a vieții fizice. În context pascal, acest altceva, un aspect superior al existenței, se referă la chemarea credincioșilor de a progresa de la paralizia păcatului la înnoire personală și la deplinătatea vieții. Convertirea nu este un eveniment unic, ceva ce se întâmplă o dată pentru totdeauna. Este o serie de evenimente care corespund nașterii trupești, așadar începutul unui proces al devenirii care durează toată viața. Convertirea se petrece continuu. De fapt, convertirea seamănă perfect cu îngrijirea constantă necesară unei îndelungi convalescențe. Dacă vrem să ne eliberăm de boală, convertirea noastră trebuie să se petreacă neîncetat. Suntem paralizați de păcatele noastre. Uneori, boala interioară, păcatul, se traduce prin manifestări fiziologice; alteori, nu. Indiferent de simptome, adevărul e că suntem răniți de propriile noastre păcate. Vindecarea și schimbarea nu se întâmplă dintr-o dată, nici o dată pentru totdeauna. Convertirea înseamnă vindecarea inimii, a minții, a vieții. O vindecare atât de profundă ia timp, o viață de om, și trebuie să o dorim permanent—asemenea paraliticului de la Bethesda. Nu știm cum a continuat povestea acestui om după ce s-a întâlnit cu Domnul. Ceea ce știm este faptul că vindecarea completă se petrece atunci când căutăm să ne schimbăm, mai ales atunci când într-adevăr ne schimbăm, asemenea leprosului care, odată vindecat fizic, s-a întors la Domnul cu mulțumire (Luca 17:12–19). Toate celelalte sunt secundare, inclusiv prescripțiile sabatice și minunile. Doar noua creație contează (Galateni 6:15).

Mesajul

Vindecarea fizică rămâne incompletă dacă nu ne trezim spiritual, ridicându-ne din paralizia omului vechi, păcătos.

Cuvintele cheie

înnoire, paralizie, păcat, viață, vindecare

A treia parte

15 May 2020 © AIOCS

Please support our not-for-profit ministry (ABN 76649025141)

For donations, please go to https://www.paypal.com/paypalme/aiocsnet or contact us at info@aiocs.net