Revoluția Pascală: A Doua Duminică

Reflecții despre sezonul pascal
Protopresbiter Dr Doru Costache
Partea a doua: A Doua Duminică
Înregistrare din 1 mai 2020

Free content

English version

Un context pentru reflecție (în engleză)
The Paschal Revolution: Beyond the Forty Days with the Risen Lord

Analiza citirilor scripturale ale sărbătorii: Fapte 5:12–20. Ioan 20:19–31.
Traducere din Reading Scripture in the Orthodox Church: The Festal Cycle (pp. 59-60)

Rezumatele

Fapte 5:12–20 Ucenicii predicau în templu, în pridvorul lui Solomon, făcând minuni. Mulți credeau și se adăugau Bisericii. Plini de invidie, marele preot și saducheii au poruncit ca apostolii să fie arestați, dar un înger i-a eliberat în timpul nopții, îndemnându-i să predice curajos mesajul vieții celei noi.

Ioan 20:19–31 După ce a înviat, Iisus s-a arătat ucenicilor care, de frica persecuției, se încuiaseră într-o cameră. Domnul i-a salutat și le-a dăruit Duhul Sfânt. Toma nu era acolo și, auzind vestea, nu a crezut. În a opta zi după prima întâlnire, adică în duminica următoare, Iisus s-a arătat din nou ucenicilor încuiați. De data aceasta, Toma și-a mărturisit convingerea că Iisus este Domn și Dumnezeu. Iisus i-a binecuvântat pe toți cei care cred în el chiar și fără a-l vedea înviat. Evanghelistul spune că Iisus a făcut multe alte lucruri, nu doar pe cele scrise aici; dacă acestea au fost scrise, este pentru ca oamenii să creadă în Hristos și prin credința în numele lui să câștige viața.

Versiunea în limba română a cărții: Citind Scriptura în Biserica Ortodoxă: Ciclul Duminical (Sydney: AIOCS Press, 2021).

Înțelepciune

Înțelepciune Precum Toma, cei mai mulți oameni se îndoiesc și sunt nesiguri în credință. Tocmai de aceea au fost Evangheliile scrise, ca noi să credem în Domnul pentru mărturia primilor săi martori. Evanghelia lui Hristos are puterea de a ne schimba viețile, de a ne înnoi. În cazul lui Toma, schimbarea a fost instantanee. La fel s-a întâmplat și cu cei din Ierusalim, care i-au ascultat pe apostoli și s-au vindecat. Dar pentru alții schimbarea nu este ușoară, cerând timp. Sigur, se vor schimba până la urmă, dacă își vor ține mintea deschisă față de martorii Domnului din trecut și din prezent. Iar dacă vor continua să urmeze calea, vor vedea lumina lui Hristos, puterea lor de percepție ascuțindu-se. Li se vor deschide ochii și vor înțelege adevărul Evangheliei. Ce va facilita această percepție înnoită este schimbarea vieții lor, astfel că propria lor schimbare va deveni dovada ultimă a adevărului. Așa s-a întâmplat cu apostolii, care au devenit martorii noii vieți. Nu există dovadă mai convingătoare în favoarea Evangheliei decât schimbarea vieții noastre potrivit Evangheliei. Pentru credincioșii care întreprind această schimbare, lumina rămâne inextricabil unită cu viața. Proporțional cu înaintarea lor întru înnoirea vieții, ei văd mai mult și mai limpede. Proporțional cu progresul lor în credință și în cunoașterea Domnului, ei trăiesc mai deplin. Astfel devin ei martori de încredere, sarea și lumina lumii (Matei 5:13–16), fără de care Evanghelia se reduce la vorbe goale. Numai astfel stau ei drept și curajos, proclamând cuvintele acestei noi vieți.

Mesajul

Creștinii trebuie să predice noua viață în lumina înnoirii lor personale.

Cuvintele cheie

credință, lumină, mărturie, noua viață, schimbare

Prima parte

A treia parte

1 May 2020 © AIOCS

Please support our not-for-profit ministry (ABN 76649025141)

For donations, please go to https://www.paypal.com/paypalme/aiocsnet or contact us at info@aiocs.net