Dr Nicusor Nacu despre Primavara Ortodoxiei

de Nicușor Nacu

Maniera lui Doru de-a reflecta la Adevărul creștinismului n-a fost niciodată comodă. El a ieșit întotdeauna din monotonia tiparelor, făcând-o pe cât de inconfundabil, pe atât de asumat. Primăvara Ortodoxiei nu este o carte comodă, ci răscolitoare și, de aici, esențială. Textul interoghează, cheamă la discernământ și croiește sensuri noi acolo unde tiparele „consacrate” par să afunde taina în forme înlemnite de obișnuințe. Mi-am regăsit întrebările și căutările în alte sensuri, în alte răspunsuri, proaspete, condensate în voința de a nu cădea în monoton nici măcar preț de o clipă. Fiecare reflecție este adâncire într-un adevăr care stă să iasă la suprafață ori prin dialogul interior ori printr-o și mai adâncă intrare în cuvântul capabil să reveleze sensuri. De cele mai multe ori, genul acesta de mesaj este expresia unei conștiințe care nu se lasă captivă. Într-un fel, adâncimea reflecțiilor care construiesc mesajul cărții nu poate fi gustată decât de cei care au înțeles că certitudinile nu au forma convingerilor noastre personale, continuu supuse timpului și schimbării. Propovăduirea hristică este o chemare înscrisă în inimi până la întâlnirea fiecăruia cu Hristos, Rostitorul ei.

After a doctorate at the University of Bucharest and postdoctoral research at École Pratique des Hautes Études at Sorbonne, Paris, Dr Nicușor Nacu works as Maître d’enseignement at Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (HEPL) and Haute École Pédagogique du Valais (HEPVS, Saint Maurice), Switzerland.